Karakteristike

Dizajniran potpuni dijagram trake materijala, rijetka upotreba materijala je vrlo velika, a otpad relativno mali.

features

Dva različita dijela spojena su u kontinuirani kalup

Superiornost

Sačuvajte set kalupa

Sačuvajte štampu

Bolje poboljšati iskorištenost materijala

features2
features1

Briga kupaca: Ploča ima stanje opuštenosti.
Rešenje: Izrežemo list kako bismo izmjerili uvjete opuštanja. Prema ovoj situaciji, potrebno je samo povećati plutajuću visinu kalupa za 18 mm tijekom projektiranja kalupa.

features3
features4

Što se tiče alata za premještanje, naša prednost je posebno tehnologija dubokog izvlačenja.
Tokom procesa projektovanja i simulacije, osim procesa simulacije, dostupni smo i za podršku razvoju sistema hvataljke, uključujući simulaciju krive sudara.

features6
features8
features9
features5
features7
features10
features11
features12

1. Analizirajte proces štancanja kalupa i analizirajte proces oblikovanja 3D oblikovanih dijelova kroz 3D softver.
2. Izračunajte materijalnu ekspanziju dijelova proizvoda za gniježđenje.
3. Navedite korake kontinuirane matrice ili broj inženjerskih matrica.
4. Izračunajte silu probijanja veličine matrice.
5. Kontinuirana i automatska proizvodnja otežana je za konvencionalne procese štancanja.